Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč!

Reklamace a vrácení zboží

| Reklamace zboží

Má zakoupené zboží nějakou vadu či nedostatky, nebo vám naopak objednané zboží nedorazilo? Pak prosím postupujte podle pravidel pro reklamace:

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 • O reklamaci nás informujte e-mailem na adrese info@kosmetickedarky.cz či telefonicky na čísle 771 168 489. Popište zjištěnou vadu, uveďte o jaký produkt se jedná a číslo objednávky nebo faktury. Pokud to je možné, přiložte také fotografie zobrazující vady zboží. Zároveň je vhodné nás ihned informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili: tedy zda máte v souladu s naším reklamačním řádem zájem o doplnění chybějícího zboží, slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu zboží, nebo vrácení peněz (vrácení peněz je možné provést vystavením poukazu na nákup zboží na našem e-shopu nebo převodem na váš bankovní účet). 
 • Pokud reklamované zboží zasíláte prostřednictvím přepravní společnosti, zboží řádně zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku, upozorňujeme, že jakékoliv takto zasílané zboží nepřijímáme.
 • Reklamované zboží nám doručte spolu s vyplněným reklamačním formulářem (ke stažení níže) na doručovací adresu Vivaco s.r.o., Technologická 924/19, 779 00 Olomouc. Do zásilky je vhodné také přiložit kopii daňového dokladu (faktury).

 

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ


Reklamace se vždy snažíme vyřídit co nejrychleji a k vaší spokojenosti. Veškeré reklamace se řídí naším platným reklamačním řádem, před odesláním reklamace se s ním důkladně seznamte.

 

 

 

| Vrácení zboží bez udání důvodu

Bylo se zakoupeným zbožím něco jinak, než jste si představovali, nebo jste nevybrali správně? V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku máte právo do 14ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy a bez udání důvodu zakoupené zboží vrátit. Pokud chcete této možnosti využít, pokračujte podle pravidel pro odstoupení od smlouvy:

 • O požadavku na odstoupení od smlouvy nás informujte nejlépe e-mailem na adrese info@kosmetickedarky.cz či telefonicky na čísle 771 168 489. Pokud je to možné, přiložte k e-mailu také vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.
 • Vracené zboží musí být nepoužité, kompletní a nesmí mít porušený obal. Upozorňujeme, že podle zákona odpovídáte za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím nad míru nutnou k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. pokud kosmetiku používáte nějakou dobu a až poté se rozhodnete ji vrátit).
 • Pokud jste v souvislostí s nákupem vraceného zboží od nás obdrželi navíc zboží zdarma (dárek), je potřebné vrátit i tento dárek.
 • Pokud vracené zboží zasíláte prostřednictvím přepravní společnosti, zboží řádně zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zboží vracíte na vlastní náklady, zásilku proto nelze zasílat na dobírku - upozorňujeme, že jakékoliv takto zasílané zboží nepřijímáme.
 • Vracené zboží nám bezodkladně, nejpozději však do 10ti dní ode dne odstoupení od smlouvy, doručte spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy (ke stažení níže) na doručovací adresu Vivaco s.r.o., Technologická 924/19, 779 00 Olomouc. Do zásilky je vhodné také přiložit kopii daňového dokladu (faktury).
 • Peníze za zboží vám vrátíme včetně poštovného a balného nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu platí pouze pro konečné spotřebitele, neplatí pro podnikatele a právnické osoby.

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD »

OBCHODNÍ PODMÍNKY »