Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 000 Kč!

Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji získanými prostřednictvím e-shopu www.kosmetickedarky.cz. V těchto zásadách vás také informujeme o tom, jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

 

Provozovatel e-shopu, společnost Vivaco s.r.o., se sídlem Třída Edvarda Beneše 1534/62, 50012 Hradec Králové, IČ: 25959263, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17476, kontaktní e-mail vivaco@seznam.cz, telefonní číslo 585 423 784 prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Tato třetí osoba samozřejmě dodržuje zákonné podmínky ochrany osobních údajů. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

5. Kupující dále souhlasí, aby jeho e-mailová adresa byla předána za účelem zaslání dotazníku spokojenosti provozovateli internetových stránek, společnosti Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727. Kupující může odmítnout takové předání své e-mailové adresy příslušnou volbou v průběhu nákupního procesu.

6. Při návštěvě a užívání e-shopu může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 9 našich Obchodních podmínek.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Kupující souhlasí se zasíláním propagačních materiálů a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@kosmetickedarky.cz.

 

 

 

UŽIVATELSKÉ RECENZE » 

OBCHODNÍ PODMÍNKY »